İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 1998 yılında Biyoloji Bölümü adıyla kurulmuş ve 1999 yılında Üniversite Giriş Sınavı ile ilk öğrencilerini almıştır. Biyoloji Bölümü, Üniversitemiz Senatosu’nun teşvik ve desteği ile, programını da revize ederek 2000 yılı Ocak ayında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü adını almıştır. Bölümümüz ilk mezunlarını verdiği 2003 yılından 2017 yılına kadar 493 lisans mezun vermiştir. Kurulduğunda %30 İngilizce eğitim veren Bölümümüz 2011 yılından itibaren %100 ingilizce olarak eğitime devam etmektedir. Öğrencilerimiz, Kimya, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği ile Çift Anadal Programı dahilinde ikinci diploma alarak mezun olabilmektedir. 2022 yılı itibari ile 682 kayıtlı lisans öğrencisi bulunan Bölümümüzde hali hazırda 12 öğretim üyesi, 16 araştırma görevlisi ve 2 uzman görev yapmaktadır.

Bölümümüz, İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin de desteğiyle açılan ve bugün İTÜ’nün diğer mühendislik bölümlerinin de katkılarıyla çokdisiplinli nitelikte yürütülen “Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji” Lisansüstü Programı ile disiplinlerarası alanlarda yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirilmesine katkı sunmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen “Mühendislikte İleri Teknolojiler” Programı’na dahil altı programdan biri olarak 2001 yılından itibaren öğrenci alınmaya başlamıştır. 2014 yılından beri, program Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak “Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji” Anabilim Dalı altında devam etmektedir. Programımız geniş ve çeşitlilik içeren kapsamı ile pek çok değişik alandan öğrencileri kabul etmekte (Biyoloji, Fizik, Kimya, Biyomühendislik başta olmak üzere diğer Mühendislik Bölümleri) ve ülkemizde moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanlarındaki nitelikli işgücü eksikliğinin kapatılmasını, bilime dünya çapında katkıda bulunmayı ve bu bilimsel çıktıları ülkemizde modern endüstriyel teknolojilerin geliştirilebilmesi için uyarlamayı mümkün kılmayı hedeflemektedir. İlk mezunlarını verdiği 2003 yılından 2022 yılına kadar 216 yüksek lisans ve 71 doktora tezi tamamlanarak mezunlar verilmiştir. Hali hazırda 57 doktora öğrencisi ve 59 yüksek lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Öğretim Üyelerimiz ayrıca Nanobilim ve Nanoteknoloji Programı gibi çokdisiplinli programlara da destek vermektedir.