MİSYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet eden, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, araştırmacı, girişimci, yenilikçi, lider özelliklere sahip, sosyal yönü güçlü, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı mezunların yetişmesini sağlayarak ülkemizin moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü sağlamak; gerek temel bilim, gerekse tıp ve mühendislik uygulamalarına yönelik disiplinlerarası çalışmalar ile toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına öncülük etmektir.


VİZYON

Moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanlarında araştırmaya dayalı, ilerici ve çağın gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim vererek akademik ve endüstriyel düzeyde bilim ve teknoloji çalışmalarını yürütecek analitik düşünce yeteneğine sahip nitelikli bireyler yetiştirmek ve bu konularda yenilikçi araştırmalar yürüterek alanında öncü bir bölüm konumuna gelmektir.