Ders Programları

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün ders planı %100 İngilizce‘dir. Eğitim kapsamında alınması gereken minimum ders kredisi 149‘dur.


Ders Programları » Ders Planları » Ders İçerikleri » Önşartlar »


Ders planı hakkında bilgi almak için, Öğrenci İşleri sitesinde yer alan “Ders Planları” sayfasından ulaşabilirsiniz. Ders içerikleri ile ilgili bilgi almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Önşart ve diğer bilgilerine Öğrenci İşleri’ndeki “Derslerin Önşartları” sayfasından ulaşabilirsiniz.


Stajlar/Internship

Her öğrenci mezun olabilmek için en az 30 iş günü staj yapmalıdır. Öğrencilerin staj uygulamaları IV. yarıyıldan sonra başlar.

Stajlar yurt içi ve yurt dışında bulunan, Moleküler Biyoloji, Genetik ya da Biyoteknoloji alanlarında etkinliği olan kamu ya da özel sektördeki firmalar ve araştırma enstitülerinde yapılabilmektedir. Staj etkinlikleri, bölüm staj danışmanı olarak görevlendirilen bölüm öğretim üyesi (Doç. Dr. Ceren ÇIRACI MUĞAN ve Dr. Öğr. Üyesi Abdülhalim KILIÇ ve Ar. Gör. Dr. Deniz ŞAHİN) tarafından koordine edilir ve öğrenciler yönlendirilir.

Detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.


Çift Anadal Programı

Çift Anadal Programının (ÇAP) amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını başarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir (ana)dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Öğrenci iki bölümü de başarıyla bitirdiği takdirde iki bölümü de 4 sene okumuş gibi iki ayrı diploma almaktadır.

Açılan kontenjanlar bölümün o yıl 1. sınıfa aldığı öğrenci sayısının %5 inden az %20’sinden fazla olamaz. İTÜ bu konuda genellikle %10 kontenjanı kullanmaktadır.

  • 1. yıl sonunda en az 35, 2. yıl sonunda en az 75 krediyi tamamlayan
  • Genel not ortalaması en az 3,00 olan
  • Bulunduğu sınıfta başarı sıralaması itibarı ile ilk %20’lik dilimde bulunan
  • Aldığı tüm kredili dersleri başarı ile tamamlayan

öğrenciler ÇAP’a başvurabilirler. ÇAP için başvurular yarıyılın başlangıcından önceki 3. hafta içerisinde hem 1. hem 2. anadal fakültelerine yazılı olarak yapılır. Öğrenci daha sonra ÇAP programından ayrılmak istediğinde ancak 2. anadalı bırakabilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki linki kullanabilir ya da Prof. Dr. Z. Petek ÇAKAR ve Doç. Dr. Aslı KUMBASAR'a danışabilirsiniz.

Öğrenci işleri sayfası için buraya tıklayınız.


Yatay Geçiş

Üniversite giriş sınavı sonucu istediği bölüme giremeyen öğrenciler, 3. yarıyıla kadar fakülteler arası, 3. yarıyıldan sonra fakülte içinde bölüm değiştirme hakkına sahiptir.

Bunun için öğrencinin belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunabilir.

Bölümler için başvurular değerlendirilirken tüm başvuran öğrenciler ağırlıklı not ortalamalarına göre sıralanır ve kontenjan dahilinde en üst sırada yer alan öğrencilerden başlanmak üzere yerleştirme gerçekleşir. Yerleştirme sistemi olarak ÖSS ile benzerlik göstermektedir.

Diğer üniversitelerden farklı olarak İTÜ, yatay geçiş kontenjanlarını yüksek tutmakta ve yatay geçiş kontenjanlarının %80’ini üniversite içinde kullanıma açmaktadır. Üniversite dışına açılan kontenjanlar ise her sene yatay geçiş başvuru döneminde açıklanan okullardan gelen başvurulara açıktır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki linki kullanabilir ya da Prof. Dr. Ayça Sayı YAZGAN veya Doç. Dr. Aslı KUMBASAR’a danışabilirsiniz.

Öğrenci işleri sayfası için buraya tıklayınız.

 

Yandal Programı

İTÜ’de 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 15 program ile yandal eğitimine başlanmıştır. Yandal programlarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yandal programının amacı İTÜ’ nün bir lisans programını başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda da (yandal) eğitim görmelerini sağlamaktır. Detaylı bilgilere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz ya da Dr. Öğr. Üyesi Bülent BALTA'ya danışabilirsiniz.

Ders ve Kredi Bilgileri

Detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.