• HPLC ve FPLC hizmetleri
 • Enzim aktivitesi belirleme çalışmaları
 • Mikroorganizma tiplendirme çalışmaları
 • Laboratuar fermentöründe mikrobiyal çoğaltım
 • İstenilen spesifik konularda literatür araştırması
 • Kimyasal mutasyonlarla suş geliştirme
 • Danışmanlık hizmetleri
 • DNA dizi analizi
 • Moleküler biyolojik yöntemlerle tanı çalışmaları (PCR, restriksiyon enzimleri vb.)
 • Üretici ve kullanıcı firmalar ile (deterjan, gıda ve tekstil endüstrisi) işbirliği yaparak, enzimler ile ilgili sorunlarına çözüm aramak ve kullanıcı firmaları kullandıkları enzimler konusunda bilgilendirmek
 • Moleküler modelleme (Öngörüşme ile belirlenecek olan çerçevede)
 • Endüstriden gelen talepler değerlendirilerek, enzim kullanan değişik sektörlere enzim aktivitesi tayinleri yapmak
 • Ithal edilen ürünlerin sterilite kontrolleri ve mikrobiyolojik analizleri
 • Endüstriyel enzim üreticisi bakterilerin moleküler biyolojik yöntemler ile tanımlanması