Change Language to English

Giriş Bölüm Personel Lisans Lisans Üstü Hizmetler Duyurular MOBGAM İletişim

 

Doç. Dr.

NEVİN GÜL KARAGÜLER

 

 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

 Fen-Edebiyat Fakültesi

 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

 

34469 Maslak-İstanbul

 

Tel: 212-285 3301

 Fax: 212-285 6386

e-posta: karaguler@itu.edu.tr

 

 

<< Geri


 

Akademik dereceler ve çalışma deneyimi

Doç. Dr. - İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , İstanbul, Turkey (Temmuz 2002-)

 

Öğretim Görevlisi. - İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , İstanbul, Turkey (Ekim 2000 - Temmuz 2002)

 

Araştırma görevlisi -.Celal Bayar Üniversitesi, Kimya Bölümü, İzmir (Mayıs 1999 - Ekim 2000)

 

Doktora Bristol Üniversitesi, Biyokimya Bölümü,  Bristol, UK (1999)

 

Yüksek Lisans - Bristol Üniversitesi, Biyokimya Bölümü,  Bristol, UK (1995)

 

Lisans  -  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, İzmir (1992)


 

İlgi alanları

 

Endüstriyel uygulaması olan enzimlerin (bsLDH, cmFDH) özelliklerinin

protein mühendisliği teknikleri kullanılarak iyileştirilmesi

 

Inorganik yüzeye spesifik polypeptidlerin bağlanmadan sorumlu amino

asitlerinin site directed mutagenesis tekniği kullanılarak tanımlanması

 

Inorganik yüzeye spesifik bakteriophage M13 bağlanma afinitesinin ve

seçiciliğinin protein mühendisliği teknikleri kullanılarak gelistirilmesi

 


 

Yürüttüğü projeler


Novel sustainable bioprocesses for the European colour industries (SOPHIED) FP6 Integrated Project, Temmuz 2004 Arastırmacı


Biyobenzetim yolu ile nanoteknolojik fonksiyonel malzeme üretimi Biomimetics DPT, Mart-2004, Araştırmacı


Genetically engineered proteins for functional inorganics DURINT-ARO Project, 7/2003-9/2003 Short Term Visiting Scientist


Bacillus stearothermophilus`tan izole edilen L-laktat dehidrogenazın substrat inhibisyonunun bölgeye spesifik özel mutasyon tekniği ile engellenmesi, İTÜ, Bilimsel Araştırma Projesi, Genç Araştırmacıları Destekleme programı, Proje No: 30348, Proje Yöneticisi


Bacillus stearothermophilus`tan izole edilen laktat dehidrogenaz enziminin substrat spesifikliğinin DNA shuffling yöntemi kullanılarak genişletilmesi Proje No: TÜBİTAK- TBAG-2249 (102T178) Proje Yöneticisi

 


 

Yayınlar

 

N. G. Karagüler, Richard B. Sessions, Kathleen M. Moreton, Anthony R. Clarke & J.John Holbrook Estimating the energetic contribution of hydrogen bonding to the stability of C. methylica formate dehydrogenase by using double mutant cycles Biotechnology Letters, 14, 1137-1140, 2004


C. Tamerler, S. Dinçer, D.Heidel, N. Karaguler and M. Sarıkaya, Combinatorial Peptide Libraries for Selecting İnorganic-Binding Proteins: A step in Molecular Biomimetics, Material Research Society, Symposium Proceedings, Vol. 773, No.8.1.1, 2003


Nevin Gül-Karagüler Protein mühendisliği, BİYOTEK, 6, 33-35, 2002


Nevin Gul-Karaguler, Richard B. Sessions, Anthony R. Clarke, J.John Holbrook A single mutation in the NAD-specific formate dehydrogenase from Candida methylica allows the enzyme to use NADP, Biotechnology Letters, 23, 283-287, 2001


Nevin Gül-Karagüler, Richard B. Sessions, J. John Holbrook, Role of glutamate-52 in the mechanism of L-lactate dehydrogenase from Bacillus stearothermophilus, Biotechnology Letters, 23,395-399, 2001

 


 

Verilen dersler

 

BIO111 Genel Biyoloji II
BIO311 Biyokimya I
BIO312 Biyokimya II
BIO342 Enzimoloji
MBG513 Enzim Kinetiği
MBG630E Protein Engineering
MBG621E Nucleic Acids and Protein Biochemistry
 

 


 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Maslak 34469 İstanbul, Türkiye
Tel: 0212 285 3255 (Böl. Bşk.); 212 285 3301, 3313 | Faks: 0212 285 6386

Son güncelleme:

05.Eki.2008

-Tasarım ve İçerik-