İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Bugün bütün dünyada genlerin tam yerlerini saptamak, kimliğini belirlemek ve biyolojik çeşitliliği oluşturan canlı sistemlerdeki işlevleri üzerinde araştırmalarda bulunmak için büyük miktarlarda kaynak harcanmaktadır. Gelişmiş Türkiye’nin yukarıda sözü edilen temel alt yapı ve moleküler biyoloji bilgileri ile donatılmış şekilde yetişmiş moleküler biyologlar hususunda çok büyük bir açığı olduğu gerçektir. Bu nedenle özellikle biyoteknolojik araştırma programları oluşturulurken gereksinim duyulan yetişmiş insan gücünün sağlanmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Türkiye bu alanda çağın gerisinde kalmamak için biyolojiye devrimci bir anlayışla bakan, eğitim-öğretim-temel araştırma ve teknoloji kavramlarını entegre bir şekilde hayata geçirecek moleküler biyoloji bölümlerini üniversitelerinde oluşturmak zorundadır.

İ.T.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bu zorunluluk göz önüne alınarak kurulmuştur.ülkelerde modern biyolojinin ağırlık noktası moleküler biyoloji alanında öğretim ve temel araştırma olmuş, bundan sonra biyoteknoloji ve biyolojinin diğer uygulamaları düzenli ve verimli olarak çalışmaya başlamıştır. Dolayısıyla moleküler biyoloji eğitimi ve öğretimi biyolojinin farklı dallarında uzmanlaşmak için de gerekli ve zorunlu bir hale gelmiştir. Bu durum dikkate alınarak dünyada birçok ülkede moleküler biyoloji eğitim, öğretim ve araştırma stratejileri geliştirilip uygulamaya konulmuştur.

İ.T.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Programı oluşturulurken ülkemizin aşağıda özetlenen gereksinimleri göz önüne alınmıştır:

İnsan ve “doğa” sağlığının korunması ve bunu sağlayıcı yeni yöntem ve ürünlerin oluşturulmasında moleküler biyolojinin hem bir temel bilim dalı olarak ve hem de biyoteknolojik uygulamaların geliştirilmesi ve ülkemizde yaygınlaşmasında daha etkin ve yeterli kullanımı için gerekli altyapının oluşturulması. Bu kapsamda ana başlıklar:

  • Bakteri ve Maya Genetiği
  • Biyonanoteknoloji
  • Biyomateryaller
  • Biyomineralizasyon
  • Biyosensörler
  • Çevre Biyoteknolojisi
  • Doku Mühendisliği
  • Enzim Biyoteknolojisi (ilaç, gıda, tarım, vb)
  • Fermentasyon Teknolojisi
  • İnsan Genetiği
  • Mikrobiyal Ekoloji
  • Moleküler Biyobenzetim
  • Moleküler Modelleme
  • Nörobiyoloji
  • Protein Mühendisliği
  • Tutuklanmış (İmmobilize edilmiş) Hücre ve Enzim Sistemleri
  • Yönlendirilmiş Evrim, şeklinde özetlenebilir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 1998 yılında İ.T.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde programı büyük ölçüde moleküler biyoloji ve genetik ağırlıklı olan Biyoloji Bölümü olarak kurulmuş ve bu bölüme 1999 yılında 22 öğrenci kaydolmuştur. Biyoloji Bölümü; ÖSYM’de tercih yapma aşamasında olan öğrencilerden gelen yoğun talep göz önüne alınarak ve Üniversitemiz Senatosunun teşvik ve desteği ile programını revize ederek 2000 yılı Ocak ayında Yüksek Öğretim Kurumu’nun da onaylamasıyla Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne dönüşmüştür.

Twitter
İletişim

Bölümün iletişim ve adres bilgilerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Üniversitenin diğer iletişim bilgileri için İTÜ Telefon Rehberi'ni kullanabilirsiniz.